Perseïden

Jaarlijkse meteorenzwerm met piek rond 12 - 13 augustus

Mobirise

Perseïden

Jaarlijks trekt de aarde in augustus door de Perseïden, een wolk van stof- en gruisdeeltjes achtergelaten door de komeet Swift-Tuttle. Vele stofdeeltjes van deze komeet botsen dan met de dampkring van de aarde, en veroorzaken kortstondig een lichtstreep aan de hemel. Dit verschijnsel is een meteoor of “vallende ster” in de volksmond.
De naam Perseïden is afgeleid van het sterrenbeeld Perseus dat rond middernacht aan de noordoostelijke sterrenhemel te vinden is. De meteoren lijken hun oorsprong in dit sterrenbeeld te hebben: dit is de zogenaamde 'radiant' (zie afbeelding).
Begin augustus stijgt de activiteit van de Perseïden reeds sterk, tot aan het maximum op 12 augustus wanneer je makkelijk tot meer dan 50 meteoren per uur kan spotten. De nacht van 11 op 12 augustus of de nacht erna (13 augustus) zijn dus ideaal om heel wat meteoren te zien wanneer het voldoende donker wordt (maar je kan dus ook de nachten ervoor of erna verhoogde meteoren-activiteit waarnemen).

Meer algemene info over meteoren vind je hier

Kijktips

Om 'vallende sterren' of meteoren waar te nemen, heb je geen speciale apparatuur nodig zoals een verrekijker of telescoop. Meestal volstaat het al om 15-tal minuten met het blote oog naar de sterrenhemel te kijken in de richting van de radiant om deze te zien.
Goede plekken om meteoren waar te nemen zijn open velden een eindje buiten de bebouwde kom. Hier is het relatief donker en heb je beperkter last van lichtvervuiling. Zwakke meteoren zijn namelijk minder fel dan het omgevingslicht. In de stad of plaatsen met kunstverlichting is het zien van “vallende sterren” daarom een stuk lastiger.
Maak foto’s met een standaard- of beter groothoeklens en gebruik langere belichtingstijden.

Waren er vannacht meteoren te zien?

Bekijk hiervoor de dagelijks opgeladen nachtfilmpjes van de sterrenhemel, gemaakt met de allsky camera in Drongen: link

Videofilm van 13 augustus 2021 vind je hier

Mobirise

Perseïden

Begin augustus stijgt de activiteit van de Perseïden reeds sterk, tot aan het maximum op 12 - 13 augustus.
Om de Perseïden te kunnen zien heb je geen speciale hulpmiddelen nodig zoals verrekijker of telescoop.
Ga naar een donkere plek en kijk best vanaf middernacht, wanneer het voldoende donker wordt, naar het noordoosten naar een punt op ongeveer tweederde tussen de horizon en het hoogste punt aan de hemel. De W-vorm van het sterrenbeeld Cassiopea is altijd makkelijk te herkennen: kijk dus een stuk onder het linkerdeel van de “W”.
Bron map: Sky & Telescope

Mobirise

Highlights Perseiden in 2021

Positie van de radiant van de Perseïden meteorenzwerm. 
Tijdens de nacht van 12 op 13 augustus, worden normaal de meteoren verwacht.
Bron map: Photopills.com

Mobirise

Overzicht periode meteorenzwermen

De Perseïden komen jaarlijks terug in augustus. De komeet waarvan ze afstammen - Swift-Tuttle - doet er ongeveer 130 jaar over om éénmaal rond de zon te draaien. Begin jaren negentig passeerde de komeet voor het laatst de zon ("perihelium") en is nu reeds ver weg. Maar we zien de Perseïden meteorenzwerm elk jaar opnieuw, wanneer de aarde de baan van deze komeet kruist, en het puin achtergelaten door deze Swift-Tuttle komeet onze atmosfeer binnenkomt. Kaart: Guy Ottewell. Bron: EarthSky.com

© Copyright 2022 Nachthemel.be - All Rights Reserved

Designed with ‌

Offline Website Software